DEUTSCH | ENGLISH | 中文
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH
Lebensraum KBH

生活空间KBH — 委托人: 私人委托。地点: Bedburg-Hau,德国。时间: 2004年。 任务: 建筑任务。特殊性: 高效率,创意

在业主的要求下,PLANWERKSTATT将模块化的概念运用到这个单身住宅里,创造了私密的,具有现代感的单体建筑。钢架结构的使用实现了简单,快捷又廉价的建筑形式。为了在现有的面积中获得更多的居住空间,PLANWERKSTATT选择用最简洁的形式,并有意识的减少交通空间所需要的面积。餐厅和开敞式的厨房位于开放式的起居室中央,完整地内部空间扩大了房间的容积感,同时建立了高度的灵活性和可变性。这正是建筑所要表达的。