DEUTSCH | ENGLISH | 中文
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK
Lebensraum LMK

生活空间LMK — 委托人: 私人委托。地点: Kleve,德国。时间: 2007年。 任务: 建筑任务。特殊性:创意

设计的挑战在于,在一个狭窄的有限造型空间里创建自由空间。由此产生了客观直接的建筑形态--两个相互错位的立方体。一层为开敞的起居空间加办公空间,二层是私密空间。建筑外立面直观的表达了两层空间功能性的区别。一层的大落地窗保证了起居室更加开敞和阳光充足。楼上封闭的立面设计加强了空间的私密感。